МАБИК - Международна Академия
по Българознание, Иновации и Култура
"Щем доказа необратимо, че сме най-старите жители на Европа." - Г. С. Раковски
За нас Академична дейност Международна дейност Свободна библиотека Контакти

Мисия

Международна академия по българознание иновации и култура (МАБИК) е юридическо лице с нестопанска цел регистрирано на 09.02.2005 г. от СГС. Академията е регистрирана и в Централния регистър на Министерството на правосъдието на Република България, като юридическо лице осъществяващо дейност в обществена полза (удостоверение 007/07.04.2005 г.) (виж повече)


Ръководни органи

Управителен съвет

  1. Владимир Цонев - председател
  2. Димитър Дойчинов - зам. председател
  3. Красимир Тихов - гл. секретар
  4. Детелина Денчева - член
  5. Ивон Минчева - член

Контролен съвет

  1. Любомир Кацаров - председател
  2. Делка Андонова - член
  3. Анна Зографова - член

Членство

Желаещите да станат членове на Академията, следва да попълнят заявка за членство.
web site volunteerly coded by kalin kalinkov